Add your listing here

Results 21 - 30 of 44

သဇင္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ရဲစခန္း အနီး၊ ဝမ္းတြင္းအမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050559, 09-43148401

သိန္းထြန္း(ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ေအာင္ခ်မ္းသာေတာင္ရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050505, 09-2165040, 09-402539009

သိန္းစြန္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ဘူတာလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2165044, 09-790159817

သုခ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050511, 09-444008616

တင္လွ(ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

သဲေတာ-၀မ္းတြင္းလမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050466

ဝါဝါ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

သဲေတာေဈး၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ သဲေတာအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-454048875

ဝင္း(ဆိုးေဆး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ေလွ်ာ္ပင္႐ြာ၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2087187

ရဲမာန္ဟိန္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

သဲေတာ-၀မ္းတြင္းလမ္း၊ ဗဟိုရပ္ကြက္၊ ဝမ္းတြင္းအမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2200828, 09-442200828

ေဒါင္းေဝ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ သဲေတာေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ သဲေတာအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050445, 09-2166245, 09-978199299

ေဒၚလာႏွင့္ေ႐ႊပန္းသီး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

သဲေတာ-ဝမ္းတြင္းလမ္း၊ ဝမ္းတြင္းအမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050083, 064-2050405