Add your listing here

Results 1 - 10 of 19

လွေအာင္ (ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ ျပည္ေထာင္စု(၁)လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

အင္သီး (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၊ မဂၤလာၾကီး(၁)လမ္း၊ က်န္းမာေရးလမ္းေထာင့္၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250774493

ေလးႀကဴ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၊ ျပည္ေထာင္စု(၁)လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လင္းထိန္ (ဦး) + ဝင္းမူ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၊ ျပည္ေထာင္စု(၁)လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250129329

မိတင္ေထြး (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ျပည္ေထာင္စု(၁)လမ္း၊ အေနာ္ရထာရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

ျမတ္ေရႊစင္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၊ က်န္းမာေရးလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49898411

စန္းရီ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ သုခလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

သန္းၫြန္႔႔ (ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ္ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49898985

Two Brother (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ေအးသာယာရပ္ကြက္၊ ေမာေတာင္ေက်းရြာ

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250772725

ရီရီဝင္း (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊ သုခလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး