Add your listing here

Results 1 - 10 of 61

အေဝရာ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၃၈၊ ပိေတာက္လမ္း၊ ငုဝါလမ္း ေထာင့္၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-414915

အေဝရာ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၄၅၊ ပမၼဝတီ(၄)လမ္း၊ ပမၼဝတီလမ္း ေထာင့္၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-22835, 067-23195, 09-420739107

ေအာင္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ ေအာင္ဇမၺဴရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-31005900, 09-420723860

ေအာင္ေဘာဂ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၈၄/၈၅၊ သေျပကုန္းေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250800464, 09-797684490

ေအးမိစံ (မ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(၃)၊ အခန္း ၄၊ ခ်ယ္ရီေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797703573

g & g [grab & go] (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ပိေတာက္လမ္း၊ သစၥာလမ္း ေထာင့္၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-798264866

ေရႊျခေသၤ့ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၇၊ သီရိရတနာအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ မဂၤလာသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-421368, 067-420816, 09-429205041

Golden Sky [Mini Marts] (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၂၁၀၊ ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ ဇမၺဴသီရိေဆး႐ံု၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49204214, 09-260046941

Great (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၇၂၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250537570, 09-420721359

အင္ၾကင္းစံ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၉၀/ေအ၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-779977802