Add your listing here

Results 1 - 10 of 18

ထူးကဲ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ပတၱျမားေဈး အေနာက္ဘက္၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401565690, 061-30136

ထူးေမာင္ေအာင္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အိုင္-၂၁၊ ၂၂၊ ပတၱျမားေဈး၊ ေျမာက္ဘက္တိုက္တန္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401558190, 09-796910465

ကိုဦး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ေအ-၁၁၊၁၂၊၁၃၊ ပတၱျမားေဈး၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30092, 09-2305399

ကိုဦး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မီးသတ္တိုက္တန္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-794500777

ေမာင္ေမာင္စိုး(ကို)+မဦးဦးမာ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ အိုင္-၁၈၊ ပတၱျမားေဈး၊ အေနာက္ဘက္အျပင္တန္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401558191

ေမသူစံ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ရတနာလမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30087, 061-30059, 09-778570531

ေပၚျပဴလာ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30298, 09-425003358

PZ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ရတနာလမ္း၊ ေဘာလံုးကြင္းတိုက္တန္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401631962, 09-5505727

စႏၵာ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

061-30272, 09-970009811

ေ႐ႊဟသၤာ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

ပတၱျမားေဈး၊ ေတာင္ဘက္အျပင္တန္း၊ အေနာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ဆိပ္ျဖဴ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401566419, 061-30123