Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

Comet Construction & Presspilling Work (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

သာေကတ(၃)လမ္း၊ သစ္စက္လမ္း ေထာင့္၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5640316, 09-785640316

ထူးတက္ရွိန္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-775275731, 09-450900041, 09-253484822

Multi Centre Co.,Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၂၅၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-73243866, 09-5005736, 09-8760384

ၿမိတ္အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42080, 059-42856

ၿမိတ္အမ်ားပိုင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

သစ္စက္လမ္း၊ ၿမိတ္ေ႐ွာ့ပင္းစင္တာ အနီး၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42263, 09-49292037

ေနာင္႐ုိးျမန္မာဖြ.ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

စပါးေရႊဝါလမ္း၊ ပတၱျမားစာသင္တိုက္ အနီး၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641279, 09-781798234, 09-787126296, 09-452913969

Press Paine [Kyal tagon Co.,Ltd.] (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၄၆၊ သာေကတ(၃)လမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5640316, 09-261862382

Pyae Phyo Tun Int'l Co.,Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ တလိုင္းစုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41728, 09-8760900

ျပည့္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

ငါးဦးစီး႐ံုးလမ္း၊ ကန္ႀကီးရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42800

A P Design Group (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၈၊ စကားဝါလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8770691