Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

Jungheung Construction Co.,Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၆၈၊ ေရလဲလမ္း၊ ဝင္းေမတၱာအိမ္ရာ၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-428114389, 09-799659161

မအူပင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၉၆၊ ေရလဲလမ္း၊ (၈)လမ္း ထိပ္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30455

ေရႊရည္ဝင္းသမဝါယမလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၉၆၊ ေရလဲလမ္း၊ ဝင္းေမတၱာဆန္စက္ဝန္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-796310809, 09-428585554