Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေရႊႏွင္းဆီကုမၸဏီလီမိတက္ (ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၅၆၊ ေယာအတြင္းဝန္ဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5045795, 09-965045795

JJ-Pun Tiostone Co.,Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၇၊ ပန္းတဲဝန္ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420215935, 09-421144541

AA Double Ace Construction Material Co.,Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၈၊ ကြမ္အက္သားမင္းသားလမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-978509668

Aver Asia Myanmar Co.,Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ ရတနာလမ္း၊ ရတနာအိမ္ရာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-260993363, 01-450139, 09-400266660

Zwe Nyi Naung Construction Co.,Ltd. (ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃၊ ေလွသင္းအတြင္းဝန္ဦးခ်ိန္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425031022, 09-420923756