Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

အုန္းျမင့္ (ေဒၚ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၄၊ သုခလမ္း၊ ေခ်ာင္းငယ္ရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49898417

ေသာ္တာေဆြ၊ မိုး (မုန္႔မ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၆၊ မဂၤလာၾကီး(၁)လမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422212212

ရီရီဝင္း (ေဒၚ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၆၊ သုခလမ္း၊ ေခ်ာင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

တနသၤာရီ၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49898327