Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

Myeik Public Co.,Ltd. [MPC] (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၄၀၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အသစ္) အနီး၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-262374514, 09-762250740

ျပည့္စုံစံ (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ ၿမိတ္ေ႐ွာ့ပင္းစင္တာ အနီး၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-785941429

စံျမင့္ (ဦး) (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗႏၶဳလလမ္း၊ ၾကံေတာလမ္းဆံု အနီး၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422199500, 09-254824400