Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ကံ့ေကာ္လြင္ (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၉/၇၀၊ ကံၾကီးလမ္း၊ တာပြန္လမ္း ေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5368118, 053-36114

ေရႊႏွင့္ျမ (အေအးဆိုင္မ်ား)

တာပြန္လမ္း၊ စာတိုက္လမ္း ေထာင့္၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-36646

ဝုိင္း (အေအးဆိုင္မ်ား)

ရြာမလမ္း၊ အိုးေျမတြင္းရြာမလမ္း ေထာင့္၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423669553

မိသားစု (အေအးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇/၂၈၊ တာပြန္လမ္း၊ ႐ြာမရပ္ကြက္၊

နတ္တလင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423656894, 09-790244503, 053-36646