Add your listing here

Results 121 - 130 of 141

သံဇူဖယ္ရဟန္းျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္း (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၊ သနပ္ဖက္တန္းလမ္း၊ လိပ္ျပာကန္ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2221330, 09-428180071

စိန္ဂ်ဴဒ္ဘုရားေက်ာင္း (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၇/၉/၁၁၊ သမာဓိလမ္း၊ (၁၄)ရပ္ကြက္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8550068

St.Lazarus Catholic (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၇၅၊ သီရိလမ္း၊ ပိႏၷဲကုန္းရပ္ကြက္၊

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3642273

ရွင္မာကုသလသီျခယ္ (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

ခ်င္းပံ်လမ္း၊ ေမယုလမ္း ေထာင့္၊ ေဘာလံုးကြင္းရပ္ကြက္၊

စစ္ေတြ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-23622, 09-421771102

St.Mary' s Cathedral (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၇၂၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အထက္ဘေလာက္

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-245647

႐ွင္မာရိ ဘုရားေက်ာင္း (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

၂၆လမ္း၊ ၇၇လမ္း ေထာင့္၊ ေဟမာဇလ၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4071555, 09-402610602

စိန္႔မိုက္ကယ္ကက္သလစ္ (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ ဗိုလ္ေတာက္ထိန္လမ္း ေထာင့္၊ ျမင္းရတနာ အနီး၊ ရန္ေအာင္(၁)ရပ္ကြက္၊

ပ်ဥ္းမနား၊ေနျပည္ေတာ္

067-21060

စိန္႔မိုက္ကယ္ (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၃၅၊ အထက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း၊ မန္က်ည္းတန္း(အေရွ႕-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-423550725, 09-768308695

စိန္ထေရဇားဘုရားေက်ာင္း (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

အမွတ္ ၉၇၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ေစာရန္ပိုင္(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2302023

စိန္႔ေသာမတ္စ္ကက္သလစ္ဘုရား႐ိွခိုးေက်ာင္း (ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား)

ျပည္သာယာလမ္း၊ ျပည္သာယာ(၂)လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-50265