Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ဘေက်ာ္ (ဦး) (ေက်ာ္ေက်ာ္) (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၆၇၊ ႐ံု-(၂)၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊ ေတာင္ဘက္တန္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450991322

Central (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

ဒုတိယထပ္၊ Grand Jade Shopping Centre၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41579, 059-41906

အိမြန္လြင္ (မ) (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

(တိုးခ်ဲ႕)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၇/၁၂၈၊ ေအာင္မဂၤလာေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250616027

အီေကြတာ (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၂၁၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိတ္ေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641807, 09-785641807

Excellent (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၈/၁၇၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိတ္ေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641273

ငုေနျခည္ (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁/ခ၊ ဦးျမတ္ေလးလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422211307, 09-785811307

စံအိန္ဂ်ယ္(လ္) (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၁၂/၁၃၊ ေျမညီထပ္၊ ၿမိတ္ေရွာ့ပင္းစင္တာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-787574716

ေရႊကံေမာ္ (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၅၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္(၅)လမ္း ေထာင့္၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761387, 09-41005175

သန္းသန္းေဌး (ေဒၚ) (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

ၿမိဳ႕သစ္ေဈးလမ္း၊ သီဟေဇယ်ာေဈး အေရွ႕၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-253923371, 09-251001573

သီရိမြန္ (ကေလးအဝတ္အထည္ႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49089290, 09-5159596, 09-785159596