Add your listing here

Results 1 - 10 of 20

အလင္းေရာင္ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၁၄၊ ရန္ကုန္-ျပည္လမ္းမ၊ မီးရထားတိုက္တန္း ၊ ဆင္စုရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250980223, 09-458024119, 09-976804169, 09-976804160

ေအာင္ကမ႓ာ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၅၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားစာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ခန္း အနီး၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43006541, 09-423678352, 09-456378090

ခ်ယ္ရီမိုး (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၅၂၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ စူရတီဗလီဆိုင္ခန္း၊ ေ႐ႊကူရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-27905, 09-450255212, 09-5404271

ေက်ာ္ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄၀၉၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေ႐ႊကူရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5310367

မ်ဳိး (ကို) + ေအး (မ) (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(၅)၊ အခန္း ၅၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-29424, 09-43084652

ေပၚျပဴလာ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၆၉၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ႐ံုးလမ္း ေထာင့္၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-29358, 09-5313031

ေရႊမိုးပြင့္ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၅၁၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-29357, 09-5506839