Add your listing here

Results 1 - 10 of 15

King Island (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၂၊ ဗဟိုလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49871989, 09-8760429, 09-5640245

ေက်ာ္ (ဦး) (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

သာေကတ(၃)လမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790239905

ေရေတာင္ပံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-442000086, 09-772000086, 09-459508077, 09-422216910

ေအာင္ျမန္မာ (ထားဝယ္-ၿမိတ္) (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ၿမိဳ႕မအားကစားကြင္းဆိုင္ခန္း အေရွ႕၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-261043549, 09-777524800, 09-422201456

Luminous Holidays Travels & Tours Co.,Ltd. (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-421081919, 09-962353393

မင္းထက္ဟိန္း (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

ဗဟိုလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761011, 09-250616288, 09-251145369

ေနာင္႐ုိးျမန္မာဖြ.ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

စပါးေရႊဝါလမ္း၊ ပတၱျမားစာသင္တိုက္ အနီး၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641279, 09-781798234, 09-787126296, 09-452913969

Sky Max (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၀၂၊ ဘုရားကိုင္လမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-792305000, 09-254699550, 09-962305000

စိုးဝင္း (ဦး) (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၆၊ စပါးေရႊဝါလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-253831106

တနသၤာရီ႐ိုးမ (ၿမိတ္-ထားဝယ္-ေကာ့ေသာင္း) (ကားအငွားလုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ေအ-၁၁၊ ငါးေလလံေဈးလမ္း၊ ၿမိတ္အေဝးေျပးကားဝန္း(အသစ္)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422195720, 09-425507660