Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

ေအာင္သန္း (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၅၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-253037699

Jamar (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

ျမန္မာ့ဂုဏ္ရည္လမ္း၊ စက္မႈလက္မႈရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5199038

လင္းထက္ (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၊ သုမနလမ္း၊ ဝက္စုကားဂိတ္ အနီး၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420779858, 09-428015972

စိုးတင့္ (ဦး)ႏွင့္ေရာင္းရင္းမ်ား (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

မင္းနႏၵာလမ္း၊ (၂-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43161943, 09-250011041

တက္ေနဝင္း (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၀၇/ေအ၊ ႐ႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း ေထာင့္၊ (၄-ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254169148

သန္းလြင္ (ဦး) (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၅၅၅၊ ႐ႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ဆီဆိုင္မွတ္တိုင္ အနီး၊ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-777321834

ခ်စ္ထူး (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၉၇၊ ရႈခင္းသာလမ္း၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73133841

ပြင့္လင္း (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၇၃၊ နဝရတ္လမ္း၊ ရႈခင္းသာလမ္း ေထာင့္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-428044195, 09-795365303, 09-250367223

ၿပံဳး (ဦး) (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

သုမနလမ္း၊ ဝက္စုကားဂိတ္ အနီး၊ ရန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5169273, 09-252604293

ေရႊၿဖိဳး (ကားေဆးမႈတ္လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၁၅၁၊ သုမနလမ္း၊ အ-မ-က (၅) အေရွ႕၊ (၂-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43051603