Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ဧရာဝတီ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သံုးဆယ္႔ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-32001030, 09-43009969, 09-401570881

ဒို႔အႀကိဳက္ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ သံုးဆယ့္ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258474880, 09-265860069

ထိန္ဝင္း(ဦး)(သား)ကိုစိုးျမင့္ဦး (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သံုးဆယ္႔ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401570852, 060-8830259

ခင္ေမာင္(ဦး) (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သံုးဆယ္႔ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49221763, 09-43025746

ျမေဒါင္းမင္း (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သံုးဆယ္႔ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401570656, 060-8830183, 09-970882656

ျမသန္း(ဦး)ႏွင့္သားမ်ား (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ သံုးဆယ္႔ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

060-8830124, 09-401559236

ျမင့္ထြန္း(ဦး) (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ သံုးဆယ့္ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-401669348, 060-8830095

သာေဌး(ဦး)ႏွင့္သားဦးျမင့္ေအာင္္ (ကားေဘာ္ဒီ႐ံုမ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ စက္မွဳဇုန္၊ သံုးဆယ့္ေျခာက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊

ေရနံေခ်ာင္း၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43190096, 09-795050504