Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

ျပည္ေတာ္ေအး (ႏြားထိုးႀကီး-မႏၲေလး) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-80579

ေ႐ႊစႀကၤာ (ႏြားထိုးႀကီး-ျမင္းၿခံ-မိတၳီလာ-ရန္ကုန္) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

မႏၲေလး-ျမင္းၿခံလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ႏြားထိုးႀကီး၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

066-80200, 09-444038740, 09-2210702