Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

ေအာင္္ခ်မ္းၿဖိဳး(ဝမ္းတြင္း-မႏၲေလး) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

ၿမိဳ႕မရပ္၊ သဲေတာအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-2050057

သစၥာပန္း (သဲေတာ-ဝမ္းတြင္း-မႏၲေလး) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၂၊ သဲေတာေဈး၊ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊ သဲေတာအမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊

သဲေတာဝမ္းတြင္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2165295, 09-798805358