Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

မိုးညိဳဓူဝံ (မိုးညိဳ-မင္းလွ) (အေဝးေျပးကားလက္မွတ္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အခန္း ၆၄၆၊ ဘူတာဆင္းလမ္း၊ ဘူတာ အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250565227

ရန္မ်ိဳးေအာင္ (အေဝးေျပးကားလက္မွတ္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ ေဈးခို်တန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မင္းလွ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-30336, 09-5366212, 09-250718773, 053-30341, 09-423708254