Add your listing here

Results 1 - 10 of 34

အနႏၲေမတၱာ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-426358635

ခ်စ္ဟို (ဦး) + ေရႊခိန္ (ေဒၚ) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၀၊ ပိေတာက္ေရႊဝါလမ္း၊ ေနာက္လယ္(၁၀)လမ္း ေထာင့္၊ ေနာက္လယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-785941429, 09-254704739, 09-964550764 [Viber]

ဂုဏ္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ဂုဏ္႐ံုလမ္း၊ ဂုဏ္႐ုပ္ရွင္႐ံု၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41759, 09-422225920

လွေငြ (ဦး) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ပုလဲလမ္း၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-781842655, 059-40691

ေဌးကို (ကို) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-796437335, 09-443259789

ေကာင္းဆက္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၂/၂၂၃၊ ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450062597, 09-777744333

ေကာင္းဆက္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၄၊ ႐ံုးေဟာင္းလမ္း၊ ထားဝယ္စုမီးသတ္လမ္း ေထာင့္၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254303081, 09-450062597

ခင္ယုေဌး (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၂၈၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-453918417, 09-261637929

မင္းေက်ာ္စိုး (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

တနသၤာရီလမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422194189, 09-49874194