Add your listing here

Results 1 - 10 of 14

ေအာင္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ သစ္ေတာ႐ံုး အနီး၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-73181459

လင္းလင္း (၂) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ ထားဝယ္ကားဂိတ္ အနီး၊ ေအာင္ကုသိုလ္ရပ္ကြက္၊ ဝသုန္ေခ်ာင္ေက်းရြာ၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-49821097, 09-972804493

ျမင့္ေရႊ (ဦး) (မိသားစု) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ ေအာင္ကုသိုလ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79560, 09-459552561, 09-790214173

ရွင္းသန္႔ (၁) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-788090074

ေရႊမိသားစု (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၀၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79054, 09-425270995, 09-975998776

သိန္းဇံ (ဦး) (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၁၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79057, 09-425266360

ဝါဝါဝင္း (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-973402480, 09-458114896

ေဝလင္းခိုင္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၇၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79601

ေဇယ်ာအာကာဟိန္း (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၄၊ ဗိုလ္ေနဝင္းလမ္း၊ စည္ပင္႐ံုး အနီး၊ ေက်ာင္းပိုင္းရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79323, 09-8725194

ေဟမဝန္ (အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဂႏၶမာလမ္း ေထာင့္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-449003500, 09-444999191