Add your listing here

Results 1 - 10 of 13

ေမာင္တာ (ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္)

အခန္း ၁၅၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ ဇိနမာန္ေအာင္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ (၇-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420072597, 09-798168544, 09-773281663

ၫြန္႔ၫြန္႔သန္း (ေဒၚ) (ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္)

အမွတ္ ၄၄၈၊ မာန္ေျပ(၁၁)လမ္း၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420118962

ျပည္ေက်ာ္ (ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္)

အခန္း ၁၄/၁၅၊ သလႅာ၀တီလမ္း၊ (၁၀၈)ေတာင္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420756607

တန္ခိုးရွင္ (ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္)

မင္ေတာ္သာလမ္း၊ ဇိနမာန္ေအာင္ဘုရား အနီး၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421048065, 09-262000183

သူရသတၱိမယ္ေတာ္ (ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္)

အခန္း ၂၂/၂၃၊ (၇)ေဈးလမ္း၊ အျပင္တန္း၊ အမွတ္(၇)ေဈးဆိုင္ခန္း၊ (၇-အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-261804287, 09-785888809

သူရသတၱိမယ္ေတာ္ (ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္)

အမွတ္ ၁၄၈၂၊ ျမင္ေတာ္သာလမ္း၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-450413, 09-5098542

ရဲမာန္ဦး (ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ နိဗၺာန္ကုန္ဆိုင္)

အခန္း ၁၃၊ သလႅာ၀တီလမ္း၊ (၁၀၈)ေတာင္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-260821302, 09-777367745