Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ေအာင္ျမင့္(ကို)+မခင္သန္းဦး (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ဘ-၅၄၊ ေဂါင္းဦးဘာရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47104871

ထက္ျမတ္ (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

ကန္သံုးဆင့္လမ္း၊ အေရွရြာရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896537215, 09-896538679, 09-402525715

K-C-5 (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊဘံုသာရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

086-20718, 09-896504612

ကိုထြန္း (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ လယ္ဦးရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-454564600

ျမ (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

ပန္းၿခံထာပြဲေဈး၊ ပိတ္စြယ္ရပ္၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402781970, 09-250655413

မ်ိဳးျမင့္ခို္င္ (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ ပိတ္စြယ္(၃)ရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896538669, 09-256283353

မ်ိဳးသန္႔(ဦး)+ေဒၚေအးေအးလြင္ (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴရပ္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-256441923

ၿမိဳ႕ေတာ္ (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဆင္ျဖဴရွင္လမ္း၊ ပိတ္စြယ္(၁)ရပ္၊ ေရွာလီဗိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-453326322, 09-250399474

နႏၵာသိန္း (အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ ကသဲဗိုလ္ကုန္းအေနာက္ရပ္၊ ကသဲရပ္ကြက္၊

မိုးကုတ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402781438, 09-256270067