Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

အလင္းသစ္ (စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

နိဗၺာန္လမ္း၊ ေက်ာ္၀င္း၀င္းတန္းယား၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49744370 c/o

ဓူဝံၾကယ္ (စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၆/၃၊ နိဗၺာန္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250748767

ေကာင္းထက္ေဇာ္ (စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၆၊ စည္ပင္သာယာလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-425005837, 09-49744252 c/o

ႏြယ္ဝတီ (စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၊ ႏွင္းဆီလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80527, 09-8578487

ပန္းေဟဝန္ (စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇၁၊ ကုန္သည္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422480729

ထြန္း (စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၈၊ ယုဇနလမ္း၊ သရဖီလမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31526980

ျမေအး (ဦး) (စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၊ နိဗၺာန္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8570495 c/o