Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

58 New City (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

၄၆လမ္း၊ ႏွင္းဆီလမ္း ေထာင့္၊ ထြန္တံုးၿမိဳ႕သစ္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-793987823

J-7 (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ဖ-၃၊ ၅၇လမ္း၊ မေနာ္ဟရီလမ္း ႏွင့္ ႏွင္းဆီလမ္း ၾကား၊ ကံသာယာၿမိဳ႕သစ္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43209588, 09-762525989

မင္းသားႀကီး (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

၄၄လမ္း၊ မေနာ္ဟရီလမ္း ေထာင့္၊ ေအာင္သာယာ၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43196255, 09-777829774

ေ႐ႊရည္ (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

၅၆လမ္း၊ ခိုင္ေ႐ႊဝါလမ္း ႏွင့္ မေနာ္ဟရီလမ္း ၾကား၊ ကံသာယာၿမိဳ႕သစ္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-975667197

ေတာ္ဝင္္ဦး (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ စ-၃၊ ၆၅လမ္း၊ ငုေရႊဝါလမ္း ႏွင့္ ေဒလီယာလမ္း ၾကား၊ ၿမိဳ႕သစ္(၂)၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2025200

Three Star (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ ဇဇ-၄/၁၂၊ ၅၇လမ္း၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း ႏွင့္ ခိုင္ေ႐ႊဝါလမ္း ၾကား၊ ကံသာယာၿမိဳ႕သစ္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-257002344, 09-787830477

Emperor (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

စစ္ကိုင္းလမ္းခဲြ၊ ျမနႏၵာအိမ္ယာ၊ ခ်မ္းျမသာစည္ေတာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-977183853, 09-977183854, 09-400494729

လမင္း (ဘိလိယက္ႏွင့္ စႏူကာခန္းမမ်ား)

အမွတ္ က-၃/၇၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ၆၈လမ္း ႏွင့္ ၆၉လမ္း ၾကား၊ ၿမိဳ႕သစ္(၅)၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2019543, 09-91025799