Add your listing here

Results 11 - 20 of 24

ထြန္းေအာင္ (ဦး) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

ေဆြးေႏြးဘုရားလမ္း၊ ဗလီဆိုင္ခန္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-975816889, 09-974694015

ရတနာလြင္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၆/၇၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ မီးရထားတိုက္တန္း ၊ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-29371, 053-29372, 09-5371090

ရတနာသိန္း (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၅၇၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ႐ံုးလမ္း ေထာင့္၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-29133, 09-5311965

ရန္ကုန္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၄၀၇/ခ၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေ႐ႊကူရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-24481, 09-5370240, 09-31446230, 053-26323

ရန္ကုန္(၂) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၄၂၃၊ လမ္း႐ွည္လမ္း၊ ေ႐ႊကူရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-26323, 09-5370240

ရဲ (ဦး) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၂၁၆၊ ေဈးလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-254780654

ေဇာ္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၁၀၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ကင္းဘုရားဆိုင္ခန္း၊ ေ႐ႊကူရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-26475, 09-5311464

ေဇာ္ (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၉/၁၀၊ ပဲြစားလမ္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-26475, 09-5311464

လွေမာင္ (ဦး) (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အခန္း ၄၀ မွ ၄၄၊ ပန္းထိမ္တန္းလမ္း၊ ေ႐ႊဘုန္းပြင့္ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

053-24862, 09-252011872

မိုး (စက္ဘီးႏွင့္ အပိုပစၥည္း)

အမွတ္ ၁၄၉၊ ကေနာင္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ ေခတၱရာစက္မႈဇုန္၊

ျပည္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250216122