Add your listing here

Results 61 - 70 of 584

ထန္းေတာႀကီး (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၄၄၊ ငုေရႊဝါလမ္း၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-70188, 09-254279775

ေဌးလွိဳင္(မ) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အထက(၁)လမ္း၊ ပိေတာက္လမ္း ေထာင့္၊ ရန္ေက်ာ္ရပ္၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5342311, 063-2026961

ေဌးၾကည္ (ေဒၚ) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ၁၂၅၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-794375949

ထင္ထင္လင္းလင္း (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၃၆၊ ပန္းတင္လမ္း၊ ပန္းတင္ရပ္ကြက္၊

ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5374103, 09-5350216

ထူး (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၃/စီ/၃၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၆)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-253351258, 09-253351259

ထူး (ေဒၚ) + ႏုႏုဝင္း (ေဒၚ) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ျမိဳ႕မေဈး၊ ေဈးရပ္ကြက္၊

သံုးဆယ္၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

ေထြး (ဦး) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

႐ံု-(၅)၊ အခန္း ၇/၈၊ ေအာင္ရတနာေဈး၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-30146, 045-30792, 09-5045597, 09-428586179

ဂ်က္ (ကို) (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အခန္း ဘီ/၄၆၈၊ ေျမေအာက္ထပ္၊ ေညာင္ပင္ေလးပလာဇာ၊

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-227411, 01-710170, 01-211233 Ext.248, 09-254515734, 01-218072

Kan Kaw Thar Co.,Ltd. (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ေအ/၁၀၉၊ ကံ့ေကာ္လမ္းသြယ္(၁)၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5101361, 09-964208684

ကံလင္း (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆၁၊ ကင္းဝန္မင္းၾကီးလမ္း၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3685024, 09-5119548