Add your listing here

Results 1 - 10 of 49

အာကာဦးကုမၸဏီလီမိတက္ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၅၃၊ ပန္းတဥ္းဝန္ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5128360, 09-962599631, 09-5128380, 09-5013869, 09-5013868

အာကာဦးကုမၸဏီလီမိတက္ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၂၄၊ ဝက္မစြတ္ဝန္ေထာက္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3685744, 09-5013868, 01-3685004, 01-3685039, 01-3685315

ေအာင္သရဖူ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂၇၇/ဘီ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450023143, 09-450031141

ေထာက္ပေသာ အလင္းတန္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၈၊ (၃)လမ္း၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5009577, 09-5022779, 09-5141744, 09-785141744

Doe San Da Trading Co.,Ltd. (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၅၄၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5102626, 09-5101773

Green Hardwood Enterprise Co.,Ltd. (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၉၀၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5022610, 01-3684004, 01-3684005

Green Mount Industrial Co.,Ltd. (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၀၃/၁၀၄၊ ပန္းတဥ္းဝန္ဦးေရႊဘင္လမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-225839 [Office], 01-684132, 01-684134, 01-684161, 01-685567, 09-799716656

ႏွင္းေကဇင္ကုမၸဏီလီမိတက္ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၁၅၊ ခ်င္းစုလမ္း၊ ဘေလာက္(၃၂)၊နဝေဒးဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9648074, 09-778881061

ထူး (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၃/စီ/၃၊ တြင္းသင္းတိုက္ဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၆)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-253351258, 09-253351259

ကံလင္း (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆၁၊ ကင္းဝန္မင္းၾကီးလမ္း၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3685024, 09-5119548