Add your listing here

Results 41 - 50 of 327

အိေႁႏၵဦး (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အခန္း ၁၇၂/ဂ်ီ/၃၊ ေျမညီထပ္၊ မဂၤလာမြန္ေဈး၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5172316

အိအိမြန္ (ေဒၚ) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

႐ံု-(၉)၊ အခန္း ၁၄၈၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-421046775

အိ(ေ႐ႊမန္းေမ) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ၅၈/၆၀/၆၇/၆၉၊ ပထမထပ္၊ သရဖီ(စီ)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2012303, 02-4032845, 09-402000829

ဟက္ပီးခ်မ္းသာ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

(ဘီ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၀၄၊ ပထမထပ္၊ အမွတ္ (၁)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425345153, 09-780343998

ေဟာ္နန္းသူ (ဇင္းမယ္၊ခ်ိတ္၊ပါတိတ္) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ေအ-၁၂၀၊ သီရိရတနာေဈး၊ အျပင္တန္း၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၁၀)၊

ျပင္ဦးလြင္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-440172576

လွဗိမာန္ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊၆၂၊ ေျမညီထပ္၊ ယုဇန(ဒီ)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4031279, 09-443587772, 02-4033722

လွမဥၨဴ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ၈၊ ပထမထပ္၊ ယုဇန(ဒီ)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402696973

လွသူဇာ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

(အေရွ႕(ဘီ))-႐ံု၊ အခန္း ၅၈၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73249454, 09-252998407

လွယဥ္ဆန္း (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အခန္း ၆၈၊ ပထမထပ္၊ ေရႊမဂၤလာေဈး၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5011950, 09-5152232

ေမႊး (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အခန္း ၃၈၄၊ ေရႊမဂၤလာေဈး၊ ကားပတ္လမ္း၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795785968