Add your listing here

Results 141 - 150 of 327

ပစ္တိုင္းေထာင္ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

(အေရွ႕(ဒီ)႐ုံသစ္)-႐ံု၊ အခန္း ၅၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73244652, 09-5180991

ပစ္တိုင္းေထာင္ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အခန္း ၁၃၉၊ ပထမထပ္၊ ေရႊမဂၤလာေဈး၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5133939, 09-793467088, 01-542229 [Res], 01-552032 [Res]

ပ်ိဳခင္ႀကိဳက္ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ၂/ဃ၊ ေျမညီထပ္၊ ေဈးခိ်ဳ၊ စက္ေလွခါး အနီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-441018099, 09-2036864, 02-4066133

ၿပံဳးႏိုင္သူ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အခန္း ၄၉၊ ပထမထပ္၊ ေရႊမဂၤလာေဈး၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-448021595, 09-250656658, 09-5048790, 09-5052869

ဘုရင္မ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊၂၄၊ ပထမထပ္၊ ျမေလး(အိပ္ခ်္)-႐ံု၊ ေဈးခိ်ဳ၊ ခ်မ္းေအးသာစံအေနာက္၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2003167

ေရာ္ရွိတ္ဟူဆိန္ (ဦး) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

ု-(၁၅/စီ)၊ အခန္း ၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေမာင္ေတာ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-55134

Royal Java (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ၆၆၊ (၁၀)လမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5169863, 09-785169863

ပတၱျမားႏွင္းဆီ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အခန္း ေက-၁၅၊ ေျမညီထပ္၊ ယုဇနပလာဇာ၊

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-200747 Ext.1029, 09-5145325, 09-43027717

စကားဝါ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အမွတ္ ၇၇၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ ကုန္ပေဒသာကားမွတ္တိုင္၊ (၃၇)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-777771278, 09-777799144

ဆက္ဒူလာ (ကို) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

႐ံု-(၁၅/စီ)၊ အခန္း ၂၀/၂၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ေမာင္ေတာ၊ရခိုင္ျပည္နယ္

043-55264