Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

မီးမီး (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

႐ံု-(၁၄)၊ အခန္း ၄၄/၄၅/၆၃ မွ ၇၀၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42891, 09-8762544, 09-5640657

သန္းသန္းဝင္း (ေဒၚ) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

အခန္း ၁၊ ႐ံု-(၇)၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254202348

ဘသြယ္ (ဦး) + သန္းရွင္ (ေဒၚ) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

႐ံု-(၁၃)၊ အခန္း ၁၉/၃၀/၃၁/၃၂/၃၃/၄၅/၄၆၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-786785899, 09-252404682

မဟာျမန္မာ (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

႐ံု-(၂၈)၊ အခန္း ၁/၃၉/၄၀၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761852, 09-422194320, 09-450992217

ၿပံဳး (မ)၊ ဆန္း (မ) (ပါတိတ္အထည္မ်ား)

႐ံု-(၁၄)၊ အခန္း ၃၈/၃၉/၄၀/၇၀/၇၁၊ ဆိပ္ငယ္ေဈး၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-788609805, 09-781729298