Add your listing here

Results 1131 - 1140 of 1252

M Pride Co.,Ltd. (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၂၊ ျပင္စည္မင္းသားႀကီးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၄)၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-531276, 09-451393213, 09-428141564, 09-73027611, 01-513061

M Pride Co.,Ltd. (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ရတနာမြန္(၆)လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73027611, 01-513061, 09-428141564

မဟာရန္ကုန္ (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၀၈/၁၁၀၉၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ (၁၆/၄)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-786785854

Mai Su Pan (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၀၁၈/ဘီ၊ ျမင္သာလမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-776811120

မႏၲေလးေအဝမ္း (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၁၀၊ စစ္ကိုင္း-ျမစ္ငယ္လမ္းခြဲ၊ ဥယ်ာဥ္ေတာ္႐ြာ၊

ျမစ္ငယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-969919572, 09-969799505, 09-5276304, 09-43112848

Mandalay Bakery (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

၇၃လမ္း၊ (၃၉)လမ္းႏွင့္ ၄၀လမ္းၾကား၊ စၾကာႏြယ္စဥ္၊

မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-787000558

Mandalay Donut (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

၇၃လမ္း၊ ၃၄လမ္း ႏွင့္ ၃၅လမ္း ၾကား၊ ရန္မိ်ဳးလံု၊

ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-975675880

မန္းၿမိဳ့ေတာ္ (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမ၊ နဝေဒးအိမ္ရာ၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73016532

မီဇာန္ (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ဘုရားႀကီးတိုက္တန္း၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ကန္႕ဘလူ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-27096, 09-400434096

Mickle King Food Industry (ကိတ္ႏွင့္ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၉၅/၄၉၆၊ ေယာအတြင္းဝန္ဦးဖိုးလိႈင္လမ္း၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-2051200, 09-73190936, 09-5187818, 01-3613938, 09-73190935, 09-977908686