ေရႊဒီလႈိင္း

ဖိနပ္ဆိုင္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၅/၆/၇/၈/၃၇/၃၈/၃၉/၄၀/၄၁/၄၂၊ ႐ံု-၂၆၊ ဗဟိုေဈးႀကီး၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 054-24371, 09-49440412, 09-5350786

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ႏုိင္ငံျခားျဖစ္၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖိနအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လက္လီလက္ကား အေရာင္းဆုိင္