ပန္းစြယ္ေတာ္

ဟိုတယ္မ်ား

Address :အမွတ္ ၈/၁၅၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 054-25595, 09-978339951

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္

Share This Page