ဟီး႐ိုး

ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ဘီ-၆၊ ရတနာလမ္း၊ ႏွစ္ထပ္ေဈး၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 054-24370, 09-428015096, 09-426300134

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေရႊလုပ္ငန္းသံုးဆက္စပ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
  • အင္ဂ်င္အပုိပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လယ္ယာသံုးယုိးဒယားထြန္ကုိင္

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား