ေနျပည္ေတာ္

အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :(၆)လမ္း၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 054-25319, 054-23551, 09-5351069

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours