ဝင္းကမ႓ာ

ကားအပိုပစၥည္းဆိုင္

Address :ကုန္သည္ၾကီးလမ္း၊ ကန္လမ္း ထိပ္၊ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 054-23364, 054-25476, 054-23810, 09-5350303

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဘက္ထရီ၊ပလိပ္ျပား၊တာယာ၊ကားပစၥည္း၊ဆိုက္ကယ္၊ကား၊မီးစက္၊အင္ဂ်င္ဘိုးရိန္း
  • GSM ဖုန္းႏွင့္ဖုန္းအပိုပစၥည္း

Share This Page