ေငြေတာင္

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :အမွတ္ ၄၈၁၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ ေတာင္ငူ

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5351275, 09-5351711

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လက္လီလက္ကား ရရွိႏုိင္ပါသည္။

Share This Page