ၾကယ္ငါးလံုး

အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး

Slogan :

Address :သံေတာင္လမ္း၊ (၂၃)ရပ္ကြက္၊ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-260003434

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • Customer စိိတ္တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္မႈ
  • အုတ္၊သဲ၊ထုံး၊ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး