ကိုျပားႀကီးထေရးဒင္းကုမၸဏီလီမိတက္

ပြဲ႐ံုမ်ား (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

Slogan :

Address :ေရႊသရဖူလမ္းသြယ္၊ နဝေဒးပြဲ႐ံု၊ပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5311707, 053-50808, 053-50909

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပဲခြဲစက္ႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုေရာင္းဝယ္ေရး