သမာဓိ

အေလးခ်ိန္တြယ္ကိရိယာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

Address :အမွတ္ ၈၃၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေရႊနန္းဦးဘုရား အနီး၊ပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 053-24129, 09-5312526, 09-777800054

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကတၱာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဒီဂ်စ္တယ္ကတၱားအေရာင္းႏွင့္ ဆားဗစ္စင္တာ

Share This Page