ေဇာ္ပိုင္ထူး

ဆန္ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :အမွတ္ ၁၀၀၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေရႊကူရပ္၊ပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 053-25705, 053-25280, 053-24171, 09-5370222, 09-785370222

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဆန္အရည္အေသြးေကာင္းသည္။
  • ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာသည္။

Other Business Categories

  • ဆန္စက္မ်ား

Share This Page