ေဝၿဖိဳး

လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု

Slogan :

Address :ပယ္လမ္း၊ ကိုးေသာင္း၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္၊ပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 053-24965, 09-5311169

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပဲမ်ဳိးစံု အေၾကာ္လုပ္ငန္း