ဗိုလ္မိသားစု

လက္ဖက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု

Address :အမွတ္ ၆၆/၆၇/၆၈၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ေက်ာင္းႀကီးအိုးတန္းရပ္ကြက္၊ျပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 053-29439, 09-5310430, 09-685310430, 09-785310430

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • လဖက္ႏွင့္ထူးရွယ္ႏွစ္ျပန္ေႀကာ္

Share This Page