စိန္လြင္ (ဦး)

ပီနံအိတ္

Slogan :

Address :အမွတ္ ၉၅၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5312811, 09-5376486, 09-423664639

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပီနံအိတ္အသစ္၊ အေဟာင္း၊ မိုးကာစအမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ တံဆိပ္ရိုက္လုပ္ငန္း