ေခတၱရာစက္မႈလုပ္ငန္းကုမၸဏီလီမိတက္

ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား

Address :ဖန္ခ်က္ဝန္ဦးေရႊအိုးလမ္း၊ န၀ေဒးစက္မႈဇုန္၊ျပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5313328, 09-5155794, 09-5311401

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • Concrete Span Pole Factory
  • ကြန္ကရစ္ေက်ာက္တိုင္အရြယ္အစားအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။

Other Business Categories

  • ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား

Share This Page