ေနလ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :ရိေခတၱရာကုန္တိုက္၊ ေစ်းႀကီးအနီး(ေစ်းလမ္း)၊ပည္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 053-29209, 053-25998, 09-5363436, 09-401536035

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ဳိးေရးသံုး ပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္သည္။

Share This Page