ေနလ

စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ဓာတုေဗဒပစၥည္း

Address :ေဈးလမ္း၊ သီရိေခတၱရာကုန္တိုက္၊ ေဈးႀကီးအနီး၊ျပည္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 053-29209, 053-25998, 09-5363436, 09-401536035, 09-765363436

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • စိုက္ပ်ိဳးေရးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
  • ေဈးမွန္/ပစၥည္းမွန္

Share This Page