ဇဲြမာန္

ဓာတ္ေျမၾသဇာ

Address :အမွတ္ ၃၇၉၊ သနပ္ပင္လမ္း၊ ႐ွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊ပဲခူး

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5300818, 09-785300818

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ပုလဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား

Share This Page