ဟန္ဝင္း

စတိုးဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၆၉၊ (၂၀)လမ္း ထိပ္၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊ပဲခူး

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 052-2200290, 052-2223651, 09-5300249

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • မိတၱဴႏွင့္ စတုိး
  • ပညာေရးသင္ေထာက္ကူႏွင့္ သုတ၊ ရသ၊ စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး